Neiroimunoloģija

Neiroimunoloģija ir nozare, kas sevī apvieno neiroloģiju, mācību par nervu sistēmu, un imunoloģiju, mācību par imunitāti. Neiroimunologi tiecas labāk saprast šo abu sarežģīto sistēmu mijiedarbību attīstības laikā, homeostāzi un atbildes reakciju patoloģijas gadījumā.

brain

Šīs nozares tālejošais mērķis ir mūsu izpratnes attīstība par atsevišķām neiroloģiskām patoloģijām, kur dažām nav skaidra etiopatoģenētiska mehānisma. Pie tam, neiroimunoloģija veicina jaunu farmakoloģisku ārstniecības metožu ieviešanu vairāku neiroloģisku patoloģiju apkarošanā. Starp abām, nervu un imūno, sistēmām notiek abpusēja nepārtraukta komunikācija kā veselības tā arī slimības gadījumā.

Imūnsistēmas šūnas un neiroimūnās molekulas, piemēram, citokīni, hemokīni un augšanas faktori, modulē smadzeņu darbību caur vairākiem ceļiem visa mūža garumā. Imunoloģiskie, fizioloģiskie un psiholoģiskie stresori iesaista citokīnus un citas imūnās molekulas kā mediātorus mijiedarbībai ar neiroendokrīnu un neiropeptīdu sistēmām.

Pieaugušiem citokīni un hemokīni ietekmē sinapšu plasticitāti un citus noritošus procesus centrālajā nervu sistēmā, kuri var mainīties smadzeņu novecošanas procesā. Visbeidzot, imūnsistēmas molekulu mijiedarbība ar hipotalāma-hipofīzes-gonadālo asi norāda uz to, ka neiroimūnā sistēma spēlē nozīmīgu lomu smadzeņu darbībā un uzvedībā, kas rada dzimuma atšķirības.