Lekciju materiāli

“Motoneironu diena- pacientiem un ārstiem”, 2017

 Motoneironu_slimiba_I

Motoneironu_slimiba_II

Risanas_traucejumi_06.05

ALS_ventilācija_06.05

Logo_atstarpe

“Metabolas miopātijas”, 2017

Muskulu_metabolisms_05.05.2017_I

Muskulu_metabolisms_05.05.2017_II

 Mitohondriala_muskulu_patologija_05.05.2017

Lipidu metabolisma traucejumi_06.05.2017

Pompe slimība_I

Pompe slimība_II

Болезни накопления гликогена_I

Болезни накопления гликогена_II

Patologa_nozime_metabolo_miopatiju_diagnostika_05.05.2017_I

Patologa_nozime_metabolo_miopatiju_diagnostika_05.05.2017_II

 

Logo_atstarpe

“Miegs un epilepsija”, 2017

Miegs un epilepsija_I

Miegs un epilepsija_II

Autoimuna epilepsija_17.02.2017

 

Logo_atstarpe

“Komplementa sistēma un slimības”, 2016

Komplementasistemas kliniska nozime_I

Komplementasistemas kliniska nozime_II

Ar komplementu saistitas slimibas_I

Komplements un neirologiskas slimibas

C1q inhibitora deficits kliniskaja prakse

 

Logo_atstarpe

“Imūndeficīti klīniskajā praksē”, 2015

Primaru imundeficitu klinisks skrinings

Primaro imundeficitu genetiska diagnostika

Imundeficitu neirologiskas izpausmes

Sekundari imundefic_klasifikacija_klinika_diagnostika_I

Sekundari imundefic_klasifikacija_klinika_diagnostika_II

Sekundari_imundeficiti

Imunmodulejosa terapija_I

Imunmodulejosa terapija_II

 

Logo_atstarpe

“Neiroimunoloģijas pamati ģimenes ārstiem un internistiem”, 2014

Autoimunas polineiropatijas GA prakse_I

Autoimunas polineiropatijas GA prakse_II

Autoimuno polineiropatiju diagnostika un arstesana

Primari CNS vaskuliti

Myasthenia gravis

Paraneoplastiskie sindromi

 

Logo_atstarpe

“Antifosfolipīdu sindroms neiroloģijā”, 2013

Antifosfolipidu_sindroma_neirologiskas_komplikacijas_18.10.13

Homocisteins_Vai limenim ir nozime_18.10.13

Antifosfolipidu sindroms_18.10.13

Logo_atstarpe

“Autoimūnas polineiropātijas”, 2013

Autoimunitate un autoimunas slimibas_08.03.13.

Autoimuno neiropatiju etiopatogeneze un klinika_08.03.13.

Autoimuno polineiropatiju diagnostika un arstesana_08.03.13.

Ig darbibas mehanismi un pielietojums neirologija_08.03.13.